Dörrar

WICONA – dörrprodukter

Våra dörrserier går under samlingsnamnet WICSTYLE.

WICSTYLE dörrar bygger på mångårig erfarenhet av byggsystem för dörrar. Samtliga dörrserier är modul-uppbyggda vilket betyder att samtliga dörrvarianter är baserade på en och samma stomme.

Ett koncept vi kallar WICONA Unisys. Detta innebär att alla serier är utformade från samma bas, som ger dörrar med olika användningsområde möjlighet för samma formgivning. Samtidigt som det också ger möjligheter till ett stort antal tillval som olika nivåer av  inbrottsskydd, ljudreduktion, utrymning, röktäthet och brandskydd. Vårt stora utbud av profiler och tillbehör ger också största möjlighet för en arkitekt att skapa den rätta formen och utseendet för den specifika dörren.

Dörrens genomtänkta detaljlösningar, där inget har lämnats åt slumpen och där våra dörrar utvecklats till perfektionism, gör att en WICONA dörr kommer till sin rätt i den mest granskade miljö. Dörrsortimentets breda utbud gör det möjligt att finna den ideala dörrtypen för varje rum och utforma den för varje miljö

 

*** Local Caption *** Hytte 3, Tj¯me